Ôtô trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10-2020 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ôtô trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt - Ảnh 1.

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô lắp ráp trong nước

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Như vậy, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-2020 chậm nhất là ngày 20-9-2020; của kỳ tính thuế tháng 4-2020 chậm nhất là ngày 20-10-2020; của kỳ tính thuế tháng 5-2020 chậm nhất là ngày 20-11-2020; của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10-2020 chậm nhất là ngày 20-12-2020.

Theo Nghị định, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Doanh nghiệp (DN) có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ làm giảm số thu ngân sách nhà nước khoảng 2.200 tỉ đồng/tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm do DN phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20-12-2020.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020.